Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed – geen leugen komt over mijn lippen. Laat van U het oordeel komen, laat Uw oog zien wat juist is.

Bezoekt U mij in de nacht en beproeft en peilt U mijn hart, U zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond.

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van Uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden, mijn voeten volgden Uw spoor, mijn stappen wankelden niet.

Ik roep tot U om hulp, want U geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken, toon mij de wonderen van Uw trouw. Wie bij U schuilen redt U van hun tegenstanders, met Uw machtige hand.

Behoed mij als de appel van Uw oog, verberg mij in de schaduw van Uw vleugels voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de vijanden die mij naar het leven staan.

Hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal.  Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet, ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi, een roofdier dat zich schuilhoudt.

Sta op, HEER, ga op hem af en druk hem tegen de grond. Laat Uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,  Uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.  Laat mij, recht gedaan, Uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 1:1-6
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 94:1-23
Psalmen 149:1-9
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 115:1-18
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 116:1-19
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 137:1-8
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 95:1-11
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 114:1-8
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
0Shares