Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed – geen leugen komt over mijn lippen. Laat van U het oordeel komen, laat Uw oog zien wat juist is.

Bezoekt U mij in de nacht en beproeft en peilt U mijn hart, U zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond.

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van Uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden, mijn voeten volgden Uw spoor, mijn stappen wankelden niet.

Ik roep tot U om hulp, want U geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken, toon mij de wonderen van Uw trouw. Wie bij U schuilen redt U van hun tegenstanders, met Uw machtige hand.

Behoed mij als de appel van Uw oog, verberg mij in de schaduw van Uw vleugels voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de vijanden die mij naar het leven staan.

Hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal.  Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet, ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi, een roofdier dat zich schuilhoudt.

Sta op, HEER, ga op hem af en druk hem tegen de grond. Laat Uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,  Uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.  Laat mij, recht gedaan, Uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 147:1-20
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 149:1-9
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 43:1-5
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares