In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver.

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen – God heeft u voor altijd gezegend.

Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie.  Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer.

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is Uw koningsscepter, U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.

Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel, muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen, juwelen sieren de dochters van koningen, rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.

Luister, dochter, zie en hoor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.  Begeert de koning uw schoonheid, buig voor hem, hij is uw heer. Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijksten van het volk uw gunst.

Stralend wacht de koningsdochter binnen, van goudbrokaat is haar mantel.  Een kleurige stoet brengt haar naar de koning, in haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. Zij worden naar hem toe gebracht; begeleid door gejuich en vreugdezang gaan zij het paleis van de koning binnen.

Uw zonen volgen uw voorouders op, u laat hen heersen over heel het land.  Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht, alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 99:1-9
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 148:1-14
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 95:1-11
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 26:1-12 Van David
0Shares