In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver.

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen – God heeft u voor altijd gezegend.

Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie.  Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer.

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is Uw koningsscepter, U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.

Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel, muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen, juwelen sieren de dochters van koningen, rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.

Luister, dochter, zie en hoor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.  Begeert de koning uw schoonheid, buig voor hem, hij is uw heer. Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijksten van het volk uw gunst.

Stralend wacht de koningsdochter binnen, van goudbrokaat is haar mantel.  Een kleurige stoet brengt haar naar de koning, in haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. Zij worden naar hem toe gebracht; begeleid door gejuich en vreugdezang gaan zij het paleis van de koning binnen.

Uw zonen volgen uw voorouders op, u laat hen heersen over heel het land.  Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht, alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 95:1-11
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 114:1-8
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
0Shares