Hij sprak de woorden van dit lied tot de HEER toen de HEER hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. Hij zei:

Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte,  HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep:

‘Geloofd zij de HEER,’ want ik ben van mijn vijanden verlost.

Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan, de banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.

In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In Zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte Zijn oren.

Toen schudde en schokte de aarde, de bergen trilden op hun grondvesten, beefden omdat Hij vlamde van woede, rook steeg op uit Zijn neus, verterend vuur kwam uit Zijn mond, Hij spuwde hete as.

Hij schoof de hemel open en daalde af, duisternis onder Zijn voeten, Hij besteeg de cherub en vloog, zwevend op de vleugels van de wind.

Hij maakte van het donker Zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken. Een vuurgloed ging voor Hem uit, wolken joegen voort, hagel en gloeiende as.

De donder van de HEER klonk aan de hemel, de Allerhoogste verhief Zijn stem:

hagel en gloeiende as. Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen.

De beddingen van het water werden zichtbaar, de grondvesten van de wereld kwamen bloot door Uw dreigende blik, HEER, door de briesende adem uit Uw neus.

Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren, ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik.

Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de HEER was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat Hij mij liefhad.

De HEER heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen:

ik volgde de wegen die de HEER had gewezen en werd mijn God niet ontrouw, Zijn voorschriften hield ik voor ogen, Zijn wetten wees ik nooit af.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 99:1-9
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 148:1-14
Psalmen 96:1-13
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 137:1-8
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 115:1-18
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 149:1-9
0Shares