Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard – U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt:

‘Keer terug, mensenkind.’ Duizend jaar zijn in Uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort.

Wij komen om door Uw toorn, door Uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden vóór U geleid, onze geheimen onthuld in het licht van Uw gelaat.

Al onze dagen gaan heen door Uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Wie kent de kracht van Uw toorn, wie vreest oprecht Uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.

Keer U tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm U over Uw dienaren. Vervul ons in de morgen met Uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon Uw daden aan Uw dienaren, maak Uw glorie bekend aan hun kinderen.

Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 99:1-9
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 117:1-2
Psalmen 10:1-18
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 43:1-5
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 116:1-19
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 114:1-8
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 119:117-132 8
0Shares