Vermaard is God in Juda, groot is Zijn naam in Israël.  In Salem sloeg Hij Zijn tent op, in Sion lag Hij in hinderlaag. Daar brak Hij bogen en pijlen, schilden en zwaarden, oorlogstuig.

Hoe stralend bent U, hoe machtig, vanuit het gebergte loerend op prooi.  Dapperen werden beroofd, in slaap verzonken, geen held die zijn kracht nog hervond. Al door Uw dreigen, God van Jakob, bezweken ruiters en paarden.

Vreeswekkend bent U; wie kan Uw toorn trotseren?  Vanuit de hemel klonk Uw oordeel, de aarde vreesde en hield de adem in:

U, God, rees op om recht te spreken, te redden alle vernederden op aarde.

Wie in woede tegen U opstond, zal U loven, wie ontkwam aan Uw woede, omgordt zich met gejuich.  Doe geloften aan de HEER, uw God, en los ze in. Allen rondom Hem:

breng gaven aan de Geduchte,  die machtigen de moed beneemt, koningen der aarde met vrees vervult.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 147:1-20
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
0Shares