Antwoord mij, HEER, U bent genadig en goed, keer U tot mij, zie mij in erbarmen aan.  Verberg Uw gelaat niet voor Uw dienaar, antwoord mij snel, want de angst benauwt mij. Wees mij nabij en bevrijd mij, verlos mij van mijn vijanden.

U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte, al mijn belagers staan voor U. Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, ik hoopte op mededogen – vergeefs; op troost – die ik niet vond.

Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.  Laat hun tafel hun valstrik worden en een valkuil voor hun vrienden. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, beroof hun lendenen van alle kracht.

Stort over hen Uw toorn uit, laat hen aan Uw woede niet ontkomen.  Maak hun woonplaats tot een woestenij, verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner. Want zij vervolgen wie U hebt geslagen, en wegen het leed van wie door U is verwond.

Voeg dit alles toe aan hun schuld, sluit hen uit van Uw genade,  schrap hun namen uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. Ik ben verzwakt, ik ben verwond, maar Uw hulp, o God, zal mij beschermen.

De naam van God wil ik loven met een lied, Zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven.

De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de HEER hoort de armen, Zijn gevangen volk verwerpt Hij niet.

Hemel en aarde moeten Hem loven, de zeeën, met alles wat daarin leeft.  Want God zal Sion redden en de steden van Juda herbouwen. Daar zal worden geleefd en geërfd,  het volk dat Hem dient, zal het land bezitten, wie Zijn naam liefheeft, mag er wonen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 94:1-23
Psalmen 43:1-5
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 137:1-8
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
0Shares