Antwoord mij, HEER, U bent genadig en goed, keer U tot mij, zie mij in erbarmen aan.  Verberg Uw gelaat niet voor Uw dienaar, antwoord mij snel, want de angst benauwt mij. Wees mij nabij en bevrijd mij, verlos mij van mijn vijanden.

U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte, al mijn belagers staan voor U. Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, ik hoopte op mededogen – vergeefs; op troost – die ik niet vond.

Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.  Laat hun tafel hun valstrik worden en een valkuil voor hun vrienden. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, beroof hun lendenen van alle kracht.

Stort over hen Uw toorn uit, laat hen aan Uw woede niet ontkomen.  Maak hun woonplaats tot een woestenij, verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner. Want zij vervolgen wie U hebt geslagen, en wegen het leed van wie door U is verwond.

Voeg dit alles toe aan hun schuld, sluit hen uit van Uw genade,  schrap hun namen uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. Ik ben verzwakt, ik ben verwond, maar Uw hulp, o God, zal mij beschermen.

De naam van God wil ik loven met een lied, Zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven.

De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de HEER hoort de armen, Zijn gevangen volk verwerpt Hij niet.

Hemel en aarde moeten Hem loven, de zeeën, met alles wat daarin leeft.  Want God zal Sion redden en de steden van Juda herbouwen. Daar zal worden geleefd en geërfd,  het volk dat Hem dient, zal het land bezitten, wie Zijn naam liefheeft, mag er wonen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 150:1-6
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 147:1-20
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
0Shares