Het is goed de HEER te loven, Uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van Uw liefde en in de nacht van Uw trouw,

bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, HEER, met Uw daden, ik juich om wat Uw hand verricht.

Hoe groot zijn Uw daden, HEER, hoe peilloos diep Uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door en dwazen kunnen het niet vatten:

dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

U, HEER, bent eeuwig verheven, maar Uw vijanden, HEER, Uw vijanden gaan te gronde en wie onrecht doen, worden verstrooid.

U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten. Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op.

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.  Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 10:1-18
Psalmen 91:1-16
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 150:1-6
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 96:1-13
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 117:1-2
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 95:1-11
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
0Shares