Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

God verplettert de hoofden van Zijn vijanden, de harige kruinen van wie met schuld zijn beladen.  De Heer zegt:

‘Ik haal jullie vijanden uit Basan, Ik haal ze uit de diepten van de zee:

jullie voeten zullen waden in hun bloed, met hun tong zullen jullie honden ervan likken.’

Een schouwspel is Uw stoet, o God, de stoet van mijn God, mijn Koning, naar Zijn heiligdom:

voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen.

Prijs God wanneer u samenkomt, prijs de HEER, u die aan Israëls bron bent ontsprongen. Daar is Benjamin, de jongste, hij opent de rij, daar zijn de vorsten van Juda, uitbundig bijeen, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali.

Ontplooi Uw macht, o God, de macht die U, God, ons altijd toonde, vanuit Uw tempel die boven Jeruzalem oprijst. Laten koningen U schatting brengen.

Vaar uit tegen het gedierte in het riet, die troep stieren, die kalveren van volken. Vertrap wie zilver begeren, verstrooi de volken die belust zijn op strijd. Laten de gezanten uit Egypte zich aandienen, de Nubiërs met geschenken zich haasten naar God.

Koninkrijken der aarde, zing voor God, zing een lied voor de Heer, voor Hem die rijdt door de hoogste, eeuwige hemel. Hoor, Zijn stem is een machtige stem.

Erken Gods macht:

Zijn majesteit heerst over Israël, Zijn macht reikt tot boven de wolken.  Ontzagwekkend bent U, God, in Uw heiligdom. De God van Israël, Hij geeft macht en nieuwe kracht aan Zijn volk.

Geprezen zij God!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 91:1-16
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
0Shares