Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

God verplettert de hoofden van Zijn vijanden, de harige kruinen van wie met schuld zijn beladen.  De Heer zegt:

‘Ik haal jullie vijanden uit Basan, Ik haal ze uit de diepten van de zee:

jullie voeten zullen waden in hun bloed, met hun tong zullen jullie honden ervan likken.’

Een schouwspel is Uw stoet, o God, de stoet van mijn God, mijn Koning, naar Zijn heiligdom:

voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen.

Prijs God wanneer u samenkomt, prijs de HEER, u die aan Israëls bron bent ontsprongen. Daar is Benjamin, de jongste, hij opent de rij, daar zijn de vorsten van Juda, uitbundig bijeen, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali.

Ontplooi Uw macht, o God, de macht die U, God, ons altijd toonde, vanuit Uw tempel die boven Jeruzalem oprijst. Laten koningen U schatting brengen.

Vaar uit tegen het gedierte in het riet, die troep stieren, die kalveren van volken. Vertrap wie zilver begeren, verstrooi de volken die belust zijn op strijd. Laten de gezanten uit Egypte zich aandienen, de Nubiërs met geschenken zich haasten naar God.

Koninkrijken der aarde, zing voor God, zing een lied voor de Heer, voor Hem die rijdt door de hoogste, eeuwige hemel. Hoor, Zijn stem is een machtige stem.

Erken Gods macht:

Zijn majesteit heerst over Israël, Zijn macht reikt tot boven de wolken.  Ontzagwekkend bent U, God, in Uw heiligdom. De God van Israël, Hij geeft macht en nieuwe kracht aan Zijn volk.

Geprezen zij God!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 150:1-6
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 114:1-8
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 115:1-18
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 137:1-8
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
0Shares