Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.

Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.

Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.

Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt U niet. Nee, U hebt mijn oren voor U geopend  en nu kan ik zeggen:

‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik Uw wet.

Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over Uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, U weet het, HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 91:1-16
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 150:1-6
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 116:1-19
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 136:1-15 1
0Shares