Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.

Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.

Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.

Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt U niet. Nee, U hebt mijn oren voor U geopend  en nu kan ik zeggen:

‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik Uw wet.

Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over Uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, U weet het, HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 147:1-20
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 10:1-18
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares