Loof de HEER, roep luid Zijn naam, maak Zijn daden bekend onder de volken,  zing en speel voor Hem, spreek vol lof over Zijn wonderen, beroem u op Zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.

Zie uit naar de HEER en Zijn macht, zoek voortdurend Zijn nabijheid.  Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken, nageslacht van Abraham, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, door Hem verkozen.

Hij is de HEER, onze God, Zijn besluiten gelden over de hele aarde.  Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken Zijn belofte aan duizend geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed.

Voor Jakob verhief Hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei:

‘Ik zal jou Kanaän geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.’

Toen zij daar nog maar korte tijd waren, een handjevol vreemdelingen, zwierven zij van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere.

Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte, ter wille van hen strafte Hij koningen:

‘Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad.’

Hij riep een hongersnood over het land af en vernietigde elke voorraad brood. Hij stuurde een van hen vooruit:

Jozef die als slaaf werd verkocht.

Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer, totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de HEER hem vrijsprak.

De koning beval hem los te laten, de heerser der volken liet hem vrij.  Hij stelde hem aan als heer van zijn huis, als beheerder van heel zijn bezit, om zijn prinsen aan banden te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 149:1-9
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 148:1-14
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 96:1-13
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 146:1-10
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
0Shares