Hoe lieflijk is Uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij Uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in Uw huis, gedurig mogen zij U loven.

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.  Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op Uw gezalfde. Beter één dag in Uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.  HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 94:1-23
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 115:1-18
Psalmen 1:1-6
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 137:1-8
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
0Shares