Hoe lieflijk is Uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij Uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in Uw huis, gedurig mogen zij U loven.

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.  Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op Uw gezalfde. Beter één dag in Uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.  HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 150:1-6
0Shares