Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel. De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft,

Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen,  de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij, maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde. De HEER is Koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 93:1-5
Psalmen 114:1-8
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares