Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel. De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft,

Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen,  de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij, maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde. De HEER is Koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 116:1-19
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 93:1-5
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 148:1-14
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 28:1-9 Van David
0Shares