Hoogmoedigen beschuldigen mij vals, maar ik volg Uw regels, met heel mijn hart, gevoelloos als vet is hun hart, maar ik verheug mij in Uw wet.

Het was goed voor mij dat ik vernederd werd, zo leerde ik Uw wetten kennen.  Goed voor mij is de wet uit Uw mond, beter dan een schat aan goud en zilver.

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik Uw geboden. Wie U vrezen zien mij met blijdschap, in Uw woord heb ik mijn hoop gesteld.

Ik weet het, HEER, Uw voorschriften zijn rechtvaardig, en U vernederde mij in Uw trouw. Moge Uw liefde mij vertroosten, zoals U aan Uw dienaar hebt beloofd.

Heb mededogen met mij, en ik zal leven, Uw wet verheugt mij. Laat de hoogmoedigen beschaamd staan, zij doen mij kwaad met hun leugens, maar ik overdenk Uw regels.

Laat mijn vriend zijn wie U vreest en Uw richtlijnen kent.  Laat mij volmaakt naar Uw wetten leven, dan zal ik niet beschaamd staan.

Mijn ziel smacht naar de redding die U brengt, in Uw woord heb ik mijn hoop gesteld. Mijn ogen smachten naar Uw belofte, wanneer zult U mij troosten?

Al schrompel ik weg als een leren zak in de rook, Uw wetten vergeet ik niet. Hoeveel dagen nog telt het leven van Uw dienaar, wanneer zult U mijn vervolgers berechten?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 96:1-13
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 94:1-23
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 137:1-8
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 148:1-14
Psalmen 149:1-9
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
0Shares