Heel de aarde, juich voor God,  bezing de eer van Zijn naam, breng Hem eer en lof.  Zeg tot God:

‘Hoe ontzagwekkend zijn Uw daden, Uw vijanden kruipen voor U, zo groot is Uw macht. Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, Uw naam bezingen.’

Kom en zie de werken van God, Zijn daden vervullen de mens met ontzag:

Hij heeft de zee veranderd in droog land, Zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in Hem verheugen:

machtig heerst Hij voor eeuwig, Zijn ogen waken over de volken. Laat niemand zich tegen Hem verzetten.

Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken, Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed.

U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,  ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar U bracht ons naar een land van overvloed.

Ik zal met offers Uw huis binnengaan en doen wat ik U beloofd heb,  wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken:

‘Vetgemeste schapen zal ik U aanbieden, een geurig offer van rammen, ik zal stieren en bokken slachten.’

Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat Hij voor mij heeft gedaan.  Toen mijn mond Hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord.

Maar God heeft mij gehoord, Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.  Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij Zijn trouw niet geweigerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 2:1-12
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 149:1-9
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 148:1-14
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
0Shares