Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, brandt Uw woede tegen de schapen die U hoedt?  Denk aan het volk dat U ooit hebt verworven, de stam die U hebt vrijgekocht, Uw eigen bezit, de Sionsberg waar U ging wonen. Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, de vijand liet niets van het heiligdom heel.

In het hart van Uw huis brulden Uw tegenstanders, zij zetten er hun zegetekens neer.  Zoals met kapmessen wordt ingehakt op struikgewas en kreupelhout, zo sloegen zij met bijl en breekijzer al het snijwerk kort en klein.

Ze hebben Uw heiligdom in de as gelegd, de plaats waar Uw naam woont, verwoest en ontwijd.  ‘We vagen alles weg,’ zeiden ze, en alle godshuizen in het land hebben zij verbrand. Een gunstig teken zien wij niet, niet één profeet meer, en geen van ons weet voor hoe lang.

Hoe lang nog, God, zal de tegenstander U bespotten? Zal de vijand Uw naam voor altijd beschimpen?  Waarom houdt Uw hand zich in bedwang? Hef Uw machtige hand en sla toe, God, mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land!

U hebt door Uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd,  U hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn, U hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd.

Van U is de dag, van U is de nacht, U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven, U hebt de grenzen van de aarde bepaald, zomer en winter – U hebt ze gevormd.

Bedenk dit, HEER, nu de vijand U bespot en dwazen Uw naam beschimpen. Geef Uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet Uw vernederd volk niet voorgoed.

Kom Uw verbond met ons na – vol is het land met duistere oorden, holen van geweld. Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan, laat zwakken en armen Uw naam loven.

Sta op, God, verdedig Uw zaak, bedenk dat dwazen U dag na dag bespotten,  vergeet het razen van Uw tegenstanders niet, het tieren van Uw vijanden – het klinkt voortdurend op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 10:1-18
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 137:1-8
Psalmen 116:1-19
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 95:1-11
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
0Shares