Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, brandt Uw woede tegen de schapen die U hoedt?  Denk aan het volk dat U ooit hebt verworven, de stam die U hebt vrijgekocht, Uw eigen bezit, de Sionsberg waar U ging wonen. Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, de vijand liet niets van het heiligdom heel.

In het hart van Uw huis brulden Uw tegenstanders, zij zetten er hun zegetekens neer.  Zoals met kapmessen wordt ingehakt op struikgewas en kreupelhout, zo sloegen zij met bijl en breekijzer al het snijwerk kort en klein.

Ze hebben Uw heiligdom in de as gelegd, de plaats waar Uw naam woont, verwoest en ontwijd.  ‘We vagen alles weg,’ zeiden ze, en alle godshuizen in het land hebben zij verbrand. Een gunstig teken zien wij niet, niet één profeet meer, en geen van ons weet voor hoe lang.

Hoe lang nog, God, zal de tegenstander U bespotten? Zal de vijand Uw naam voor altijd beschimpen?  Waarom houdt Uw hand zich in bedwang? Hef Uw machtige hand en sla toe, God, mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land!

U hebt door Uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd,  U hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn, U hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd.

Van U is de dag, van U is de nacht, U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven, U hebt de grenzen van de aarde bepaald, zomer en winter – U hebt ze gevormd.

Bedenk dit, HEER, nu de vijand U bespot en dwazen Uw naam beschimpen. Geef Uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet Uw vernederd volk niet voorgoed.

Kom Uw verbond met ons na – vol is het land met duistere oorden, holen van geweld. Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan, laat zwakken en armen Uw naam loven.

Sta op, God, verdedig Uw zaak, bedenk dat dwazen U dag na dag bespotten,  vergeet het razen van Uw tegenstanders niet, het tieren van Uw vijanden – het klinkt voortdurend op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 150:1-6
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 1:1-6
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 10:1-18
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
0Shares