HEER, straf mij niet in Uw woede, tuchtig mij niet in Uw toorn.  Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg. Genees mij, HEER, ik ben doodsbang, ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten?

Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij Uw trouw en red mij. Want doden noemen Uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan U nog loven?

Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, roodomrand van alles wat mij benauwt.

Weg van mij, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid ik ween,  de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan.  Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 117:1-2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 10:1-18
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 97:1-12
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 150:1-6
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 43:1-5
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares