Sta mij bij, dan zal ik gered zijn, altijd houd ik Uw wetten voor ogen. U verwerpt wie afdwalen van Uw wetten, hun bedrog loopt uit op niets.

Als schuim veracht U wie kwaad doen op aarde, daarom heb ik Uw richtlijnen lief. Ik huiver van angst voor U, Uw vonnissen wekken mijn vrees.

Ik heb altijd gedaan wat recht is en wettig, geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Waarborg het geluk van Uw dienaar, sta niet toe dat hoogmoedigen mij verdrukken.

Mijn ogen smachten naar de redding die U brengt, naar de gerechtigheid die U hebt beloofd. Toon Uw dienaar Uw genade en trouw, onderwijs mij in Uw wetten.

Ik ben Uw dienaar, geef mij inzicht, dan leer ik Uw richtlijnen kennen. Het is tijd om in te grijpen, HEER, overal wordt Uw wet geschonden.

Maar ik, ik heb Uw geboden lief, meer dan goud, dan zuiver goud.  Ik richt mij naar al Uw regels en haat elk bedrieglijk pad.

Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. Als Uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.

Dorstig opent zich mijn mond, zo hunker ik naar Uw geboden. Keer U tot mij en wees mij genadig, dat is het voorrecht van wie Uw naam bemint.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 115:1-18
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 1:1-6
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 94:1-23
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares