U bent Uw land genadig geweest, HEER, U keerde het lot van Jakob ten goede,  nam de schuld van Uw volk weg en bedekte al zijn zonden. U bedwong Uw woede en wendde U af van Uw brandende toorn.

God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk Uw afschuw van ons. Wilt U voor eeuwig Uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. Toon ons Uw trouw, HEER, en geef ons Uw hulp.

Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen Zijn volk, Zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

Voor wie Hem eren is Zijn hulp nabij:

Zijn glorie komt wonen in ons land,  trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe.

De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 114:1-8
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 94:1-23
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 115:1-18
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 91:1-16
0Shares