Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.

Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,  tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen.

Laat Uw uitspraak rechtvaardig zijn en Uw oordeel zuiver.  Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.  Laat mij vreugde en blijdschap horen:

U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit Uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,  verban mij niet uit Uw nabijheid, neem Uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

Dan wil ik verdwaalden Uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot U.  U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om Uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal Uw lof verkondigen.

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept U geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.

Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op.  Dan zult U de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op Uw altaar.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 97:1-12
Psalmen 115:1-18
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 137:1-8
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 2:1-12
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
0Shares