Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.

Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,  tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen.

Laat Uw uitspraak rechtvaardig zijn en Uw oordeel zuiver.  Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.  Laat mij vreugde en blijdschap horen:

U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit Uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,  verban mij niet uit Uw nabijheid, neem Uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

Dan wil ik verdwaalden Uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot U.  U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om Uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal Uw lof verkondigen.

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept U geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.

Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op.  Dan zult U de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op Uw altaar.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 150:1-6
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 96:1-13
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 149:1-9
0Shares