U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.  Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw naam loven tot in eeuwigheid:

‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, Zijn grootheid is niet te doorgronden.’

Laat geslacht na geslacht van Uw schepping verhalen, Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van Uw majesteit, ook ik wil Uw wonderen bekendmaken.

Laten zij getuigen van Uw geduchte daden, ook ik wil van Uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van Uw goedheid verbreiden, Uw gerechtigheid luid bezingen:

‘Genadig en liefdevol is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel Zijn schepping.’

Laten al Uw schepselen U loven, HEER, en Uw getrouwen U prijzen. Laten zij getuigen van de luister van Uw koningschap, spreken over Uw machtige werken,

aan de stervelingen Uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van Uw koningschap:

‘Uw koningschap omspant de eeuwen, Uw heerschappij omvat alle geslachten.’

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.  Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.

Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, Zijn schepselen blijft Hij trouw. Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij hoort hun klacht en komt te hulp.  De HEER waakt over wie Hem liefhebben, maar wie Hem afwijzen, vaagt Hij weg.’ Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft Zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 1:1-6
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 147:1-20
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 10:1-18
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
0Shares