U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.  Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw naam loven tot in eeuwigheid:

‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, Zijn grootheid is niet te doorgronden.’

Laat geslacht na geslacht van Uw schepping verhalen, Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van Uw majesteit, ook ik wil Uw wonderen bekendmaken.

Laten zij getuigen van Uw geduchte daden, ook ik wil van Uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van Uw goedheid verbreiden, Uw gerechtigheid luid bezingen:

‘Genadig en liefdevol is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel Zijn schepping.’

Laten al Uw schepselen U loven, HEER, en Uw getrouwen U prijzen. Laten zij getuigen van de luister van Uw koningschap, spreken over Uw machtige werken,

aan de stervelingen Uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van Uw koningschap:

‘Uw koningschap omspant de eeuwen, Uw heerschappij omvat alle geslachten.’

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.  Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.

Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, Zijn schepselen blijft Hij trouw. Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij hoort hun klacht en komt te hulp.  De HEER waakt over wie Hem liefhebben, maar wie Hem afwijzen, vaagt Hij weg.’ Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft Zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 43:1-5
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 146:1-10
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 116:1-19
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 96:1-13
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
0Shares