Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.  Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.

Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar Zijn geboden. Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

De mannen van Efraïm, bewapend met pijl en boog, trokken zich terug op de dag van de strijd.  Zij hielden zich niet aan het verbond met God en weigerden te leven naar Zijn wet. Zij vergaten Zijn grote daden, de wonderen die Hij had getoond.

In het land Egypte, in de vlakte van Soan zagen hun voorouders hoe Hij een wonder verrichtte:

Hij spleet de zee en voerde hen erdoor, als een dam hield Hij het water tegen.

Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur.  Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed, uit de steen ontsprongen beken, het water stroomde als rivieren.

Maar zij bleven tegen Hem zondigen, de Allerhoogste tergen in de woestenij. Met opzet daagden zij God uit en riepen om eten zoveel als ze wilden.

Zij beledigden God en zeiden:

‘Zou God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water, stroomden er beken – maar zou hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 114:1-8
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 137:1-8
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 94:1-23
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 115:1-18
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
0Shares