Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.  Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.

Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar Zijn geboden. Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

De mannen van Efraïm, bewapend met pijl en boog, trokken zich terug op de dag van de strijd.  Zij hielden zich niet aan het verbond met God en weigerden te leven naar Zijn wet. Zij vergaten Zijn grote daden, de wonderen die Hij had getoond.

In het land Egypte, in de vlakte van Soan zagen hun voorouders hoe Hij een wonder verrichtte:

Hij spleet de zee en voerde hen erdoor, als een dam hield Hij het water tegen.

Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur.  Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed, uit de steen ontsprongen beken, het water stroomde als rivieren.

Maar zij bleven tegen Hem zondigen, de Allerhoogste tergen in de woestenij. Met opzet daagden zij God uit en riepen om eten zoveel als ze wilden.

Zij beledigden God en zeiden:

‘Zou God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water, stroomden er beken – maar zou hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 91:1-16
Psalmen 97:1-12
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
0Shares