Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op Zijn heilige berg  – schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, zetel van de grote Koning – in haar vesting weet men:

God is onze burcht.

Koningen sloten zich aaneen, samen trokken zij ten strijde. Maar wat zij zagen, verbijsterde hen, verschrikt namen zij de vlucht.

Een siddering greep hen daar aan, zoals krampen een barende vrouw, zoals de oosterstorm inbeukt op schepen uit Tarsis.

In de stad van de HEER van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord:

God houdt haar voor eeuwig in stand.

In Uw tempel, God, gedenken wij Uw blijken van trouw.  Zoals Uw naam, o God, zo reikt ook Uw roem tot aan de einden der aarde, Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. De Sionsberg verheugt zich, de steden van Juda juichen om Uw rechtvaardige daden.

Ga rond Sion, trek eromheen, tel zijn torens.  Bezie met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht:

‘Zo is God, onze God, nu en altijd, Hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 137:1-8
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 94:1-23
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 114:1-8
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 148:1-14
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:15-29 2
0Shares