Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op Zijn heilige berg  – schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, zetel van de grote Koning – in haar vesting weet men:

God is onze burcht.

Koningen sloten zich aaneen, samen trokken zij ten strijde. Maar wat zij zagen, verbijsterde hen, verschrikt namen zij de vlucht.

Een siddering greep hen daar aan, zoals krampen een barende vrouw, zoals de oosterstorm inbeukt op schepen uit Tarsis.

In de stad van de HEER van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord:

God houdt haar voor eeuwig in stand.

In Uw tempel, God, gedenken wij Uw blijken van trouw.  Zoals Uw naam, o God, zo reikt ook Uw roem tot aan de einden der aarde, Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. De Sionsberg verheugt zich, de steden van Juda juichen om Uw rechtvaardige daden.

Ga rond Sion, trek eromheen, tel zijn torens.  Bezie met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht:

‘Zo is God, onze God, nu en altijd, Hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 95:1-11
Psalmen 146:1-10
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 10:1-18
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 150:1-6
Psalmen 97:1-12
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
0Shares