Geef, o God, Uw wetten aan de koning, Uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij Uw volk rechtvaardig besturen, Uw arme volk naar recht en wet.

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

Moge hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken.

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.  De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag.

Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde.

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig.

Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen. Geprezen zij Zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge Zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!

Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 146:1-10
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 43:1-5
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 103:1-22 Van David
0Shares