Geef, o God, Uw wetten aan de koning, Uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij Uw volk rechtvaardig besturen, Uw arme volk naar recht en wet.

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

Moge hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken.

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.  De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag.

Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde.

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig.

Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen. Geprezen zij Zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge Zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!

Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 96:1-13
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares