Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? De HEER schenkt Zijn gunst aan wie Hem trouw is, de HEER luistert als ik tot Hem roep.

Beef voor Hem en zondig niet, bezin u in de nacht en zwijg. Breng de juiste offers, heb vertrouwen in de HEER.

Velen zeggen:

‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen. In U vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn.

In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 95:1-11
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 10:1-18
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 147:1-20
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 1:1-6
0Shares