Toen de HEER dat hoorde, ontstak Hij in woede, een vuur laaide op tegen Jakob, tegen Israël ontbrandde Zijn toorn. Want zij hadden God niet geloofd, niet vertrouwd op Zijn hulp.

Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open,  manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hun het koren van de hemel, zij aten het brood van de engelen, Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

Hij liet uit de hemel de oostenwind los, de zuidenwind wakkerde Hij aan,  en vlees regende als stof op hen neer, vogels zo talrijk als zandkorrels aan de zee, Hij liet ze vallen midden in Zijn kamp, in een kring om Zijn tabernakel.

Zij aten en werden meer dan verzadigd, Hij gaf hun zoveel ze begeerden.  Maar nauwelijks was hun honger gestild, hun mond was nog vol eten, of tegen hen ontbrandde Gods toorn, Hij sloeg de vraatzuchtigen dood en bracht de sterksten van Israël om.

Toch bleven zij zondigen, op Zijn wonderen vertrouwden zij niet. En hun dagen eindigden in leegte, hun jaren liepen uit op een verschrikking.

Zodra er doden vielen, zochten zij God, zij kwamen tot inkeer en verlangden naar Hem, dachten eraan dat God hun rots was, God, de Allerhoogste, hun Bevrijder.

Maar zij bedrogen Hem met hun mond, met hun tong logen zij Hem voor, hun hart was niet aan Hem gehecht, zij waren Zijn verbond niet trouw.

Uit erbarmen bedekte Hij hun zonde, Hij wilde geen dood en verderf, dikwijls bedwong Hij Zijn toorn en joeg Hij het vuur van Zijn woede niet aan. Dan dacht Hij:

Ze zijn maar vlees, adem die gaat en niet terugkeert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 148:1-14
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 1:1-6
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 93:1-5
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 116:1-19
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 10:1-18
Psalmen 115:1-18
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
0Shares