Toen de HEER dat hoorde, ontstak Hij in woede, een vuur laaide op tegen Jakob, tegen Israël ontbrandde Zijn toorn. Want zij hadden God niet geloofd, niet vertrouwd op Zijn hulp.

Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open,  manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hun het koren van de hemel, zij aten het brood van de engelen, Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

Hij liet uit de hemel de oostenwind los, de zuidenwind wakkerde Hij aan,  en vlees regende als stof op hen neer, vogels zo talrijk als zandkorrels aan de zee, Hij liet ze vallen midden in Zijn kamp, in een kring om Zijn tabernakel.

Zij aten en werden meer dan verzadigd, Hij gaf hun zoveel ze begeerden.  Maar nauwelijks was hun honger gestild, hun mond was nog vol eten, of tegen hen ontbrandde Gods toorn, Hij sloeg de vraatzuchtigen dood en bracht de sterksten van Israël om.

Toch bleven zij zondigen, op Zijn wonderen vertrouwden zij niet. En hun dagen eindigden in leegte, hun jaren liepen uit op een verschrikking.

Zodra er doden vielen, zochten zij God, zij kwamen tot inkeer en verlangden naar Hem, dachten eraan dat God hun rots was, God, de Allerhoogste, hun Bevrijder.

Maar zij bedrogen Hem met hun mond, met hun tong logen zij Hem voor, hun hart was niet aan Hem gehecht, zij waren Zijn verbond niet trouw.

Uit erbarmen bedekte Hij hun zonde, Hij wilde geen dood en verderf, dikwijls bedwong Hij Zijn toorn en joeg Hij het vuur van Zijn woede niet aan. Dan dacht Hij:

Ze zijn maar vlees, adem die gaat en niet terugkeert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 1:1-6
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 147:1-20
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 96:1-13
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 117:1-2
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
0Shares