Jubel voor God, onze sterkte, juich voor de God van Jakob,  zing een lied en sla de tamboerijn, speel op de harp en de lieflijke lier, blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan en bij vollemaan voor onze feestdag,

want dat is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jakobs God.  Daartoe verplichtte Hij Jozef, toen hij optrok tegen Egypte.

Onvermoede woorden hoor ik zeggen:

‘Ik nam de last van je schouder, je hand raakte geen draagkorf meer aan. Riep je om hulp, Ik redde uit de nood en gaf antwoord uit het duister van de donder. Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba:

“Hoor, Mijn volk, Ik moet je vermanen, Israël, luister naar Mij.  Laat geen andere god bij je toe, buig je niet voor een vreemde god, Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, Ik zal hem vullen.”

Maar Mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van Mij weten. Toen liet Ik hen begaan, koppig volgden zij hun eigen inzicht.

Ach, wilde Mijn volk maar horen, wilde Israël Mijn wegen maar volgen. Spoedig zou Ik zijn vijanden vernederen, zou Mijn hand zich keren tegen zijn belagers.

Wie de HEER haten, zouden kruipen voor Zijn volk, dat zou voor altijd hun lot zijn. Maar Israël zou Hij voeden met de edelste tarwe – ja, jou zou Ik spijzigen met honing uit de rots.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 10:1-18
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 96:1-13
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 149:1-9
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
0Shares