Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 

Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – Hij geeft het Zijn lieveling in de slaap. 

Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. 

Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
0Shares