Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn Koning en mijn God, tot U richt ik mijn bede.

In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij U is de misdaad niet welkom.  Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van Uw ogen.

U haat allen die onrecht doen, leugenaars richt U te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet.

Maar ik mag door Uw grote liefde Uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar Uw heilige tempel.

Leid mij langs mijn belagers, HEER, door Uw gerechtigheid, maak effen de weg die U mij wijst.

Onwaarheid komt uit hun mond, onheil huist in hun hart, een open graf is hun keel, gespleten is hun tong.

Laat hen boeten, God, laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen U.

Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt, wie Uw naam beminnen juichen U toe!  U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen Uw genade.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 95:1-11
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 148:1-14
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 43:1-5
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:69-84 5
0Shares