Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn Koning en mijn God, tot U richt ik mijn bede.

In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij U is de misdaad niet welkom.  Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van Uw ogen.

U haat allen die onrecht doen, leugenaars richt U te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet.

Maar ik mag door Uw grote liefde Uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar Uw heilige tempel.

Leid mij langs mijn belagers, HEER, door Uw gerechtigheid, maak effen de weg die U mij wijst.

Onwaarheid komt uit hun mond, onheil huist in hun hart, een open graf is hun keel, gespleten is hun tong.

Laat hen boeten, God, laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen U.

Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt, wie Uw naam beminnen juichen U toe!  U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen Uw genade.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 149:1-9
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 117:1-2
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 10:1-18
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 94:1-23
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
0Shares