Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen.

Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.

De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang.

Zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog, om zwakken en armen te doden, om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken.

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

De HEER trekt zich het lot van onschuldigen aan, hun bezit blijft voor eeuwig behouden. Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood hebben zij te eten.

De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 96:1-13
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 117:1-2
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 114:1-8
Psalmen 93:1-5
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
0Shares