Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen.

Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.

De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang.

Zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog, om zwakken en armen te doden, om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken.

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

De HEER trekt zich het lot van onschuldigen aan, hun bezit blijft voor eeuwig behouden. Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood hebben zij te eten.

De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 148:1-14
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 117:1-2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 43:1-5
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
0Shares