HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet U bereiken. Verberg Uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren, antwoord mij haastig nu ik roep.

Mijn dagen vervliegen als rook, mijn gebeente gloeit als vuur.  Mijn hart is verschroeid en verdord als gras, ik vergeet mijn brood te eten. Ik ben door mijn klagen tot op het bot vermagerd.

Ik ben als een uil in de woestijn, een steenuil in een verlaten bouwval,  slaap ken ik niet, ik ben eenzaam als een vogel op het dak. Mijn vijanden honen mij weg, heel de dag word ik bespot en verwenst.

As is het brood dat ik eet, het water dat ik drink vermeng ik met tranen,  want Uw toorn is tegen mij ontbrand, U tilde mij op en smeet mij neer. Mijn dagen gaan heen als een schaduw, ik moet verdorren als gras.

Maar U, HEER, troont voor eeuwig, Uw roem zal duren, geslacht na geslacht.  U zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want Uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis.

Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen, alle koningen van de aarde Zijn majesteit eren  als de HEER Sion heeft opgebouwd en Hij in majesteit is verschenen, als Hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden en zich van hun bidden niet afkeert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 10:1-18
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 146:1-10
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 137:1-8
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:1-16 1
0Shares