HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet U bereiken. Verberg Uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren, antwoord mij haastig nu ik roep.

Mijn dagen vervliegen als rook, mijn gebeente gloeit als vuur.  Mijn hart is verschroeid en verdord als gras, ik vergeet mijn brood te eten. Ik ben door mijn klagen tot op het bot vermagerd.

Ik ben als een uil in de woestijn, een steenuil in een verlaten bouwval,  slaap ken ik niet, ik ben eenzaam als een vogel op het dak. Mijn vijanden honen mij weg, heel de dag word ik bespot en verwenst.

As is het brood dat ik eet, het water dat ik drink vermeng ik met tranen,  want Uw toorn is tegen mij ontbrand, U tilde mij op en smeet mij neer. Mijn dagen gaan heen als een schaduw, ik moet verdorren als gras.

Maar U, HEER, troont voor eeuwig, Uw roem zal duren, geslacht na geslacht.  U zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want Uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis.

Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen, alle koningen van de aarde Zijn majesteit eren  als de HEER Sion heeft opgebouwd en Hij in majesteit is verschenen, als Hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden en zich van hun bidden niet afkeert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 117:1-2
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 150:1-6
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 1:1-6
0Shares