Uit de diepte roep ik tot U, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.

Als U de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag.

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 148:1-14
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 94:1-23
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 43:1-5
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 114:1-8
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 117:1-2
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
0Shares