Uit de diepte roep ik tot U, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.

Als U de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag.

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 114:1-8
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 117:1-2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
0Shares