Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. Ik hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden.

Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg:

U bent mijn God,  in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, toon Uw trouw en red Uw dienaar.

HEER, U roep ik aan, maak mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk. Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen.

Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien.

U verbergt hen in de beschutting van Uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, Uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen.

Geprezen zij de HEER om Zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij verricht, Hij ontzette mij als een belegerde stad. In mijn angst had ik gezegd:

‘Ik ben verbannen uit Uw ogen,’ maar U hebt mijn smeekbede gehoord toen ik U om hulp riep.

Getrouwen van de HEER, heb Hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER:

wees sterk en houd moed.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 150:1-6
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
0Shares