Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER:

‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.  Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met Mijn naam vertrouwd is.  Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,  je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 138:1-8 Van David
0Shares