Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER:

‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.  Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met Mijn naam vertrouwd is.  Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,  je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 99:1-9
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 96:1-13
0Shares