Loof, dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER.  De naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de HEER.

Verheven boven alle volken is de HEER, verheven boven de hemel Zijn luister.  Wie is gelijk aan de HEER, onze God, die hoog daar boven Zijn woning heeft, die Zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op de aarde?

Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van Zijn volk.  De onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van kinderen.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 149:1-9
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 137:1-8
Psalmen 107:23-43 2
0Shares