‘Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.’  Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die Hij verloste uit de greep van de angst, bijeenbracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden.

Soms doolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg.

Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, Hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, wie dorst had, gaf Hij te drinken, wie honger had, volop te eten.

Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien,  want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen, Hij liet hen buigen onder een zware last, ze vielen, en er was niemand die hielp.

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen gered uit vele gevaren, haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, bronzen deuren heeft Hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken.

Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonden gebukt, ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij.

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen gered uit vele gevaren, Hij zond Zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, laten zij Hem dankoffers brengen, juichend Zijn daden bezingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 150:1-6
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 149:1-9
0Shares