‘Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.’  Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die Hij verloste uit de greep van de angst, bijeenbracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden.

Soms doolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg.

Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, Hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, wie dorst had, gaf Hij te drinken, wie honger had, volop te eten.

Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien,  want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen, Hij liet hen buigen onder een zware last, ze vielen, en er was niemand die hielp.

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen gered uit vele gevaren, haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, bronzen deuren heeft Hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken.

Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonden gebukt, ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij.

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen gered uit vele gevaren, Hij zond Zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, laten zij Hem dankoffers brengen, juichend Zijn daden bezingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 10:1-18
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 96:1-13
Psalmen 148:1-14
0Shares