Juich de HEER toe, heel de aarde,  dien de HEER met vreugde, kom tot Hem met jubelzang. Erken het:

de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

Kom Zijn poorten binnen met een loflied, hef in Zijn voorhoven een lofzang aan, breng Hem hulde, prijs Zijn naam:

de HEER is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 1:1-6
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
0Shares