De HEER is Koning – laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust.  In wolk en duisternis is Hij gehuld, Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. Vuur gaat voor Hem uit, rondom verterend wie tegen Hem opstaan.

Zijn bliksems verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De bergen smelten als was voor de HEER, voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn majesteit. Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor Hem moeten alle goden zich buigen.

Sion hoort het en verheugt zich; de steden van Juda juichen om Uw rechtspraak, HEER. U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.

U die de HEER bemint:

haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.  Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, en breng hulde aan Zijn heilige naam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 96:1-13
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 43:1-5
Psalmen 149:1-9
Psalmen 99:1-9
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 93:1-5
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 105:1-22 1
0Shares