De HEER is Koning – laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust.  In wolk en duisternis is Hij gehuld, Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. Vuur gaat voor Hem uit, rondom verterend wie tegen Hem opstaan.

Zijn bliksems verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De bergen smelten als was voor de HEER, voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn majesteit. Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor Hem moeten alle goden zich buigen.

Sion hoort het en verheugt zich; de steden van Juda juichen om Uw rechtspraak, HEER. U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.

U die de HEER bemint:

haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.  Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, en breng hulde aan Zijn heilige naam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 94:1-23
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 147:1-20
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
0Shares