Maar Mijn liefde zal Ik hem niet afnemen, Mijn trouw aan hem niet breken,  Ik zal Mijn verbond niet schenden, Mijn woorden niet herroepen. Eens heb Ik dat bij Mijn heiligheid gezworen, nooit breek Ik Mijn woord aan David.

Zijn dynastie zal altijd voortleven, zijn troon voor Mij staan als de zon, als de maan die standhoudt voor eeuwig, trouwe getuige aan de hemel.’

Toch hebt U hem verstoten en verworpen, Uw toorn over Uw gezalfde uitgestort, het verbond met Uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd.

U hebt de wallen van zijn stad gesloopt, al zijn vestingen afgebroken, voorbijgangers beroofden hem, naburige volken bespotten hem.

U gaf zijn tegenstanders de overhand, zijn vijanden verheugden zich, U beroofde zijn zwaard van zijn scherpte, U hield hem niet staande in de strijd.

U hebt zijn glans gedoofd, zijn troon omver geworpen, de dagen van zijn jeugd verkort, hem met schande overdekt.

Hoe lang nog, HEER? Bent U voor altijd verborgen, blijft het vuur van Uw woede branden?  Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, de nietige mens, door U geschapen. Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van het dodenrijk?

Waar is Uw liefde van vroeger, Heer, hebt U David geen trouw gezworen?  Gedenk, Heer, dat Uw dienaren worden bespot, dat ik lijd onder de hoon van vele volken. Uw vijanden, HEER, bespotten mij, spotten met Uw gezalfde, waar hij ook gaat.

Geprezen zij de HEER in eeuwigheid. Amen, amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 10:1-18
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 116:1-19
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
0Shares