Maar Mijn liefde zal Ik hem niet afnemen, Mijn trouw aan hem niet breken,  Ik zal Mijn verbond niet schenden, Mijn woorden niet herroepen. Eens heb Ik dat bij Mijn heiligheid gezworen, nooit breek Ik Mijn woord aan David.

Zijn dynastie zal altijd voortleven, zijn troon voor Mij staan als de zon, als de maan die standhoudt voor eeuwig, trouwe getuige aan de hemel.’

Toch hebt U hem verstoten en verworpen, Uw toorn over Uw gezalfde uitgestort, het verbond met Uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd.

U hebt de wallen van zijn stad gesloopt, al zijn vestingen afgebroken, voorbijgangers beroofden hem, naburige volken bespotten hem.

U gaf zijn tegenstanders de overhand, zijn vijanden verheugden zich, U beroofde zijn zwaard van zijn scherpte, U hield hem niet staande in de strijd.

U hebt zijn glans gedoofd, zijn troon omver geworpen, de dagen van zijn jeugd verkort, hem met schande overdekt.

Hoe lang nog, HEER? Bent U voor altijd verborgen, blijft het vuur van Uw woede branden?  Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, de nietige mens, door U geschapen. Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van het dodenrijk?

Waar is Uw liefde van vroeger, Heer, hebt U David geen trouw gezworen?  Gedenk, Heer, dat Uw dienaren worden bespot, dat ik lijd onder de hoon van vele volken. Uw vijanden, HEER, bespotten mij, spotten met Uw gezalfde, waar hij ook gaat.

Geprezen zij de HEER in eeuwigheid. Amen, amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 99:1-9
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 137:1-8
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
0Shares