Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op Zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.

Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn Redder. Dat valt hun ten deel die U zoeken, die zich tot U wenden – het volk van Jakob.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen:

de Koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die Koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen:

de Koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die Koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, Hij is de koning vol majesteit.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 137:1-8
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 114:1-8
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 115:1-18
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 2:1-12
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 105:1-22 1
0Shares