Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op Zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.

Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn Redder. Dat valt hun ten deel die U zoeken, die zich tot U wenden – het volk van Jakob.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen:

de Koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die Koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen:

de Koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die Koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, Hij is de koning vol majesteit.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 94:1-23
Psalmen 114:1-8
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 137:1-8
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 116:1-19
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 149:1-9
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
0Shares