Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden,  mij buigen naar Uw heilige tempel, Uw naam loven om Uw liefde en trouw:

grote dingen hebt U beloofd, tot eer van Uw naam. Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. 

Laten alle koningen op aarde U loven, HEER, zij hebben de beloften uit Uw mond gehoord.  Laten zij de wegen van de HEER bezingen:

‘Groot is de majesteit van de HEER. De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om, de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’ 

Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven, U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, Uw rechterhand brengt mij redding. De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van Uw handen niet los.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 117:1-2
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 27:1-14 Van David
0Shares