Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen, worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan. Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Denk aan Uw barmhartigheid, HEER, aan Uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat Uw goedheid spreken, HEER.

Goed en rechtvaardig is de HEER:

Hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun Zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van Zijn verbond onderhouden.

Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van Uw naam.

Aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.

De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met Zijn verbond.

Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer U tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.

Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.

Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij U. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op U is mijn hoop gevestigd.

God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 146:1-10
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 116:1-19
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 150:1-6
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 10:1-18
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 1:1-6
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares