Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER Zijn volk van nu tot in eeuwigheid.

De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken.

Wees goed voor wie goed is, HEER, voor de oprechte van hart. Maar wie een dwaalweg gaat:

HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

Vrede over Israël!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 116:1-19
Psalmen 146:1-10
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
0Shares