Hoe vaak tergden zij God in de woestijn, kwetsten zij Hem in dat dorre land, hoe vaak keerden zij zich af en daagden zij Hem uit, krenkten zij de Heilige van Israël!

Zij dachten niet aan Zijn helpende hand, aan de dag dat Hij hen verloste van hun belager en in Egypte tekenen verrichtte, wonderen in de vlakte van Soan.

Hij veranderde hun rivieren in bloed, uit geen waterstroom was meer te drinken. Hij stuurde de steekvlieg die hen opvrat, en de kikvors die verderf bracht.

Hij gaf hun gewas aan de sprinkhaan, aan de kaalvreter hun oogst. Hij doodde hun wijnstokken met hagel, hun vijgenbomen met ijzel.

Hij gaf hun vee aan de hagel prijs, hun kudden aan het vuur van de bliksem. Hij liet Zijn woede op hen los, toorn, razernij, verschrikking, en zond hun rampen en onheil.

Hij baande een weg voor Zijn toorn, Hij behoedde hen niet voor de dood, gaf hun leven prijs aan de pest. Hij doodde in Egypte elke oudste zoon, de eerstgeboren mannen in de tenten van Cham.

Maar Zijn volk liet Hij wegtrekken als een kudde, Hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten, Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen, het water van de zee had hun vijanden bedekt.

Hij bracht hen naar Zijn heilig domein, naar de berg, met eigen hand verworven, Hij joeg vreemde volken voor hen uit, verdeelde hun land met het meetlint en liet Israëls stammen wonen in hun tenten.

Maar zij daagden God uit en tergden Hem, namen de Allerhoogste en Zijn richtlijnen niet ernstig,  ze werden afvallig en ontrouw zoals hun voorouders, ze faalden als een bedrieglijke boog, griefden Hem met hun offerdienst op de hoogten en wekten met hun godenbeelden Zijn afgunst.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 148:1-14
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 147:1-20
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares