Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, ze zagen de daden van de HEER, Zijn wonderen op de oceaan.

Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte Hij de golven op.  Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag keerde om van ellende, ze tolden en tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets.

Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij leidde hen weg uit vele gevaren,  Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, Hij bracht hen naar een veilige haven.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, Hem loven in de kring van de oudsten.

Hij maakt van rivieren woestijn, van waterbronnen dorstig land, van vruchtbaar land een zoutzee vanwege het kwaad van de bewoners.

Hij maakt van woestijnen waterland, van dor gebied een bronrijke streek.  Hij laat daar wonen wie honger leden, zij stichten een stad, een woonplaats, zaaien akkers in, planten wijngaarden, met een rijke oogst aan vruchten.

Zegent Hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit, zegent Hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen onder de last van onheil en verdriet.

Hij stort schande uit over de aanzienlijken, Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg; de armen behoedt Hij voor slavernij, hun families maakt Hij talrijk als kudden.

Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap, wie onrecht doet, moet zwijgen.  De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 149:1-9
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 94:1-23
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
0Shares