Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, ze zagen de daden van de HEER, Zijn wonderen op de oceaan.

Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte Hij de golven op.  Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag keerde om van ellende, ze tolden en tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets.

Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij leidde hen weg uit vele gevaren,  Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, Hij bracht hen naar een veilige haven.

Laten zij de HEER loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, Hem loven in de kring van de oudsten.

Hij maakt van rivieren woestijn, van waterbronnen dorstig land, van vruchtbaar land een zoutzee vanwege het kwaad van de bewoners.

Hij maakt van woestijnen waterland, van dor gebied een bronrijke streek.  Hij laat daar wonen wie honger leden, zij stichten een stad, een woonplaats, zaaien akkers in, planten wijngaarden, met een rijke oogst aan vruchten.

Zegent Hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit, zegent Hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen onder de last van onheil en verdriet.

Hij stort schande uit over de aanzienlijken, Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg; de armen behoedt Hij voor slavernij, hun families maakt Hij talrijk als kudden.

Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap, wie onrecht doet, moet zwijgen.  De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 96:1-13
Psalmen 146:1-10
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 10:1-18
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 137:1-8
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
0Shares