Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk Hem onze lof te brengen.  De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij roept ze alle bij hun naam.  Groot is onze Heer en oppermachtig, Zijn inzicht is niet te meten. De HEER richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer.

Hef voor de HEER een hymne aan, zing voor onze God een lied bij de lier,  voor Hem die de hemel met wolken bedekt, die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien, die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.

Niet de kracht van paarden verheugt Hem, niet de sterkte van soldaten geeft Hem vreugde, vreugde vindt de HEER in wie Hem eren en in wie hopen op Zijn liefde en trouw.

Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God.  Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt Hij je honger.

Hij zendt Zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat Zijn woord. Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit Hij uit als stof,

hagel werpt Hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand? Hij zendt Zijn woord en alles smelt, Hij stuurt Zijn adem, de wateren stromen.

Hij maakt Zijn woorden aan Jakob bekend, Zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden, met Zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 2:1-12
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
0Shares