Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk Hem onze lof te brengen.  De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij roept ze alle bij hun naam.  Groot is onze Heer en oppermachtig, Zijn inzicht is niet te meten. De HEER richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer.

Hef voor de HEER een hymne aan, zing voor onze God een lied bij de lier,  voor Hem die de hemel met wolken bedekt, die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien, die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.

Niet de kracht van paarden verheugt Hem, niet de sterkte van soldaten geeft Hem vreugde, vreugde vindt de HEER in wie Hem eren en in wie hopen op Zijn liefde en trouw.

Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God.  Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt Hij je honger.

Hij zendt Zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat Zijn woord. Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit Hij uit als stof,

hagel werpt Hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand? Hij zendt Zijn woord en alles smelt, Hij stuurt Zijn adem, de wateren stromen.

Hij maakt Zijn woorden aan Jakob bekend, Zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden, met Zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 115:1-18
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
0Shares