Ter lering, toen hij vocht tegen de Arameeërs uit het Tweestromenland en uit Soba, en toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in het Zoutdal versloeg, twaalfduizend man.

God, U hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen, Uw toorn over ons uitgestort. Keer ons lot ten goede.  U hebt het land geschokt en gespleten, genees zijn scheuren, want het stort ineen. U hebt Uw volk zwaar laten lijden, ons een bittere wijn laten drinken.

Geef een teken aan wie ontzag hebben voor U, laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. Bevrijd Uw geliefde volk, help het met Uw machtige hand, verhoor ons.

God heeft gesproken in Zijn heiligdom:

‘Juichend zal Ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten.  Van Mij is Gilead, en van Mij is Manasse, Efraïm is de helm op Mijn hoofd, Juda de scepter in Mijn hand. Moab is Mijn wasbekken, op Edom zet ik Mijn voet. Filistea, juich Mij toe!’

Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? Bent U het niet, God, U die ons verstoten had, voert U niet, God, onze legers aan?

Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs.  Met God zullen wij triomferen, Hij zal onze vijanden vertrappen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 95:1-11
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 43:1-5
Psalmen 96:1-13
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 147:1-20
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 2:1-12
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
0Shares