Ter lering, toen hij vocht tegen de Arameeërs uit het Tweestromenland en uit Soba, en toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in het Zoutdal versloeg, twaalfduizend man.

God, U hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen, Uw toorn over ons uitgestort. Keer ons lot ten goede.  U hebt het land geschokt en gespleten, genees zijn scheuren, want het stort ineen. U hebt Uw volk zwaar laten lijden, ons een bittere wijn laten drinken.

Geef een teken aan wie ontzag hebben voor U, laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. Bevrijd Uw geliefde volk, help het met Uw machtige hand, verhoor ons.

God heeft gesproken in Zijn heiligdom:

‘Juichend zal Ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten.  Van Mij is Gilead, en van Mij is Manasse, Efraïm is de helm op Mijn hoofd, Juda de scepter in Mijn hand. Moab is Mijn wasbekken, op Edom zet ik Mijn voet. Filistea, juich Mij toe!’

Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? Bent U het niet, God, U die ons verstoten had, voert U niet, God, onze legers aan?

Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs.  Met God zullen wij triomferen, Hij zal onze vijanden vertrappen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 43:1-5
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 115:1-18
Psalmen 10:1-18
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 147:1-20
0Shares