Ik houd mij aan Uw richtlijnen, mijn ziel heeft ze innig lief.  Ik houd mij aan Uw regels en richtlijnen, al mijn wegen zijn U bekend.

Laat mijn hartenkreet U bereiken, HEER, geef mij inzicht zoals U hebt beloofd, laat mijn smeekbede tot U doordringen, bevrijd mij zoals U hebt toegezegd.

Laten mijn lippen overvloeien van lof, want U onderwijst mij in Uw wetten, laat mijn mond Uw woord bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig.

Laat Uw hand mij te hulp komen, ik heb gekozen voor Uw regels. Ik verlang ernaar dat U mij redt, HEER, Uw wet verheugt mij.

Moge mijn ziel leven en U loven, mogen Uw voorschriften mijn hulp zijn. Ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek Uw dienaar, want ik vergeet Uw geboden niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 96:1-13
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
0Shares