God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, Uw vijanden roeren zich, trots heffen Uw haters het hoofd.

Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen:

‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’

Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen U verenigd:

de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar,

Gebal en Ammon en Amalek, Filistea en de bewoners van Tyrus. Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de hand gereikt aan de zonen van Lot.

Doe met hen als met Midjan, als met Sisera en Jabin in het Kisondal, die bij Endor werden vernietigd en als mest op het land bleven liggen.

Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb, hun leiders als Zebach en Salmunna, die zeiden:

‘Wij bezetten het land waar God Zijn woning heeft.’

Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind.  Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, laat zo Uw storm hen voortjagen, Uw wervelwind hen verwarren.

Overdek hen met schande, dan zullen zij vragen naar Uw naam, HEER.  Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken en eerloos verloren gaan, voorgoed.  Dan zullen zij weten dat Uw naam HEER is, dat U alleen de Allerhoogste bent op aarde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 95:1-11
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 116:1-19
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
0Shares