God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, Uw vijanden roeren zich, trots heffen Uw haters het hoofd.

Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen:

‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’

Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen U verenigd:

de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar,

Gebal en Ammon en Amalek, Filistea en de bewoners van Tyrus. Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de hand gereikt aan de zonen van Lot.

Doe met hen als met Midjan, als met Sisera en Jabin in het Kisondal, die bij Endor werden vernietigd en als mest op het land bleven liggen.

Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb, hun leiders als Zebach en Salmunna, die zeiden:

‘Wij bezetten het land waar God Zijn woning heeft.’

Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind.  Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, laat zo Uw storm hen voortjagen, Uw wervelwind hen verwarren.

Overdek hen met schande, dan zullen zij vragen naar Uw naam, HEER.  Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken en eerloos verloren gaan, voorgoed.  Dan zullen zij weten dat Uw naam HEER is, dat U alleen de Allerhoogste bent op aarde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 116:1-19
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 149:1-9
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 95:1-11
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
0Shares