Ik wil zingen over trouw en recht in een lied voor U, o HEER, nadenken over de volmaakte weg – wanneer zult U bij mij komen?

Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis,  niets staat mij voor ogen wat boosaardig is.

Gedraai, ik haat het, ik laat mij er niet mee in, sluwheid houd ik ver van mij, het kwaad wil ik niet kennen.

Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op, een trotse blik, een aanmatigend hart verdraag ik niet.

Mijn oog zoekt de getrouwen in het land, met hen wil ik mijn woning delen. Wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen.

In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt, wie onwaarheid spreekt komt mij niet onder ogen.

De schuldigen in het land breng ik elke morgen tot zwijgen, uit de stad van de HEER verdrijf ik allen die onrecht begaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 147:1-20
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 2:1-12
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
0Shares