De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.  Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor Hem uit, rondom Hem wervelt een storm.

Hij roept de hemel op, daar boven, en ook de aarde, bij het oordeel over Zijn volk:

‘Breng Mijn getrouwen vóór Mij, die zich met offers aan Mij verbinden.’ De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, Hijzelf treedt op als Rechter.

‘Luister, Mijn volk, Ik ga spreken, Israël, Ik ga tegen je getuigen, Ik, God, je eigen God.

Ik klaag je niet aan om je offers, nooit dooft voor Mij het offervuur. Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig, noch de bokken uit je kooien.

Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen, Ik ken alle vogels van het gebergte, wat beweegt in het veld is van Mij.

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen, van Mij is de wereld en wat daar leeft. Eet Ik soms het vlees van stieren of drink Ik het bloed van bokken?

Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’

Maar tot wie kwaad doet zegt God:

‘Wat baat het dat je Mijn geboden opzegt en Mijn verbond in de mond neemt?

Je haat het als Ik je terechtwijs, Mijn woorden schuif je ter zijde. Zie je een dief, je loopt met hem mee, en bij overspeligen ben je thuis.

Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder.

Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet, je denkt toch niet dat Ik ben als jij? Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of Ik verscheur je, en er is niemand die redt:

wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 146:1-10
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 135:13-21 2
0Shares