De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.  Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor Hem uit, rondom Hem wervelt een storm.

Hij roept de hemel op, daar boven, en ook de aarde, bij het oordeel over Zijn volk:

‘Breng Mijn getrouwen vóór Mij, die zich met offers aan Mij verbinden.’ De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, Hijzelf treedt op als Rechter.

‘Luister, Mijn volk, Ik ga spreken, Israël, Ik ga tegen je getuigen, Ik, God, je eigen God.

Ik klaag je niet aan om je offers, nooit dooft voor Mij het offervuur. Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig, noch de bokken uit je kooien.

Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen, Ik ken alle vogels van het gebergte, wat beweegt in het veld is van Mij.

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen, van Mij is de wereld en wat daar leeft. Eet Ik soms het vlees van stieren of drink Ik het bloed van bokken?

Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’

Maar tot wie kwaad doet zegt God:

‘Wat baat het dat je Mijn geboden opzegt en Mijn verbond in de mond neemt?

Je haat het als Ik je terechtwijs, Mijn woorden schuif je ter zijde. Zie je een dief, je loopt met hem mee, en bij overspeligen ben je thuis.

Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder.

Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet, je denkt toch niet dat Ik ben als jij? Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of Ik verscheur je, en er is niemand die redt:

wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 93:1-5
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 149:1-9
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
0Shares